give

לשמחתי הרבה, מאז עלה האתר לאוויר – לפני כשנה – גולשים רבים משתתפים, לומדים ומגיבים. לאט לאט מתבסס כאן מקום של לימוד הפתוח לכולם. בכוונתי להמשיך ולפתח את האתר ולהוסיף בו אפשרויות וכלים נוספים עבור כולם.
אני מזמין אתכם לתרום ולהיות שותפים באחזקת האתר ובפיתוחו – איש כפי יכולתו.

ppהתרומה כאן מתבצעת באמצעות מערכת PayPal בצורה מאובטחת ופשוטה ביותר.
תודה!

לתרומה חודשית קבועה, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

תרומה חודשית של 18 ש"ח

תרומה חודשית של 36 ש"ח

תרומה חודשית של 50 ש"ח

תרומה חודשית של 100 ש"ח

תוכלו להפסיק את התרומה החודשית בכל עת – פשוט לחצו כאן:

לתרומה חד פעמית: