Uncategorized

התכתבות עם בן ישיבה

לרב חיים שלומות ואור אני יושב כאן. בתוך בית המדרש הטוב והחמים. מבולבל וקצת נבוך מהדברים שכתבת לאחרונה. כמו שכתבתי - אני יושב כאן בבית המדרש, המבנה חדש, אבל התוכן יחסית קלאסי ומסורתי. הספר הכי נקרא פה הוא גמרא עם ראשונים ואחרונים - כרגע מסכת גיטין. אני מניח שאתה מכיר את הישיבה ואתה יודע שלא [...]

כ״ג במרחשון ה׳תשע״ז (נובמבר 24, 2016)|Categories: Uncategorized|3 Comments

התכתבות 2

 להדסה הנה תשובה לאגרת הראשונה, הקצרה שלך, אני כותב אותה כ'פרשנות' צמודת טקטס. .... ״חייב כל אחד מאתנו לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי״ (ציטוט שלי [ח.ו]) - מדוע חייב? מי יוצר את המחויבות הזו? נראה כאילו הולכת מהלך שמכוון לחפוש פנימי, לברור נוקב של אדם עם נשמתו ראשית, זו, פחות או יותר, לשון מדרש [...]

כ״ג במרחשון ה׳תשע״ז (נובמבר 24, 2016)|Categories: Uncategorized|2 Comments

שְׂמֹאלוֹ תַּחַת לְרֹאשִׁי וִימִינוֹ תְּחַבְּקֵנִי – חגי תשרי של הזהר

 פתיחה - התנצלות בספר הזהר יש במקומות רבים עיסוק בחגי תשרי בכלל ובראש השנה בפרט. חגי תשרי מוארים באור יקרות שגווניו רבים. חשבתי להעיז ולהביא מדבריו ולפרשם. כיוון שלא באתי בסוד הזהר, אני קורא אותו כמדרש, ופירושי, יהיה בהתאם, מדרשי ולא קבלי, קיומי ולא תיאולוגי. יתרה מזאת, לעתים הבאתי את דברי הזהר בדילוגים על מנת [...]

כ״ו באלול ה׳תשע״ו (ספטמבר 29, 2016)|Categories: Uncategorized|0 Comments

ראש השנה של הזהר – מקור האורות, הקדושות והברכות

פתיחה - התנצלות בספר הזהר יש במקומות רבים עיסוק בחגי תשרי בכלל ובראש השנה בפרט. חשבתי להעיז ולהביא מדבריו ולפרשם. כיוון שלא באתי בסוד הזהר, אני קורא אותו כמדרש ופירושי, יהיה בהתאם, מדרשי ולא קבלי, קיומי ולא תיאולוגי. יתרה מזאת, הבאתי את דברי הזהר בדילוגים על מנת להקל עלי ועליכם. כמו כן תרגמתי אותו בתרגום [...]

כ״ו באלול ה׳תשע״ו (ספטמבר 29, 2016)|Categories: Uncategorized|2 Comments