Uncategorized

שְׂמֹאלוֹ תַּחַת לְרֹאשִׁי וִימִינוֹ תְּחַבְּקֵנִי – חגי תשרי של הזהר

 פתיחה - התנצלות בספר הזהר יש במקומות רבים עיסוק בחגי תשרי בכלל ובראש השנה בפרט. חגי תשרי מוארים באור יקרות שגווניו רבים. חשבתי להעיז ולהביא מדבריו ולפרשם. כיוון שלא באתי בסוד הזהר, אני קורא אותו כמדרש, ופירושי, יהיה בהתאם, מדרשי ולא קבלי, קיומי ולא תיאולוגי. יתרה מזאת, לעתים הבאתי את דברי הזהר בדילוגים על מנת [...]

כ״ו באלול ה׳תשע״ו (ספטמבר 29, 2016)|Categories: Uncategorized|0 Comments

ראש השנה של הזהר – מקור האורות, הקדושות והברכות

פתיחה - התנצלות בספר הזהר יש במקומות רבים עיסוק בחגי תשרי בכלל ובראש השנה בפרט. חשבתי להעיז ולהביא מדבריו ולפרשם. כיוון שלא באתי בסוד הזהר, אני קורא אותו כמדרש ופירושי, יהיה בהתאם, מדרשי ולא קבלי, קיומי ולא תיאולוגי. יתרה מזאת, הבאתי את דברי הזהר בדילוגים על מנת להקל עלי ועליכם. כמו כן תרגמתי אותו בתרגום [...]

כ״ו באלול ה׳תשע״ו (ספטמבר 29, 2016)|Categories: Uncategorized|2 Comments