פרשת השבוע

אשת יפת תואר – פשט מדרש רמז וסוד – לקט מקורות

'אשימה עלי מלך ככל הגוים' - שתהיה המלכות לו ולזרעו, לא כעניין השופטים, שהיה השופט מולך הוא בלבד, אבל לא זרעו אחריו. ועל מינוי שופט למלך בזה האופן נצטוו בביאתם לארץ, כאמרו 'ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה'. אמנם, שיהיה מלך כמלכי הגויים, מחזיק במלכות הוא וזרעו, נמאס אצל האל יתברך. אבל [...]

י״ב באלול ה׳תשע״ו (ספטמבר 15, 2016)|Categories: פרשת השבוע|0 Comments

יצר הרע שעבר זמנו – 'אשת יפת תואר' כמשל

לבן מלכים שנתאוה דבר שאי אפשר לו (שאינו ראוי לו), והיה אביו מפתיהו ואומר לו, בני אם אוכלו אתה, מזיקך הוא, וכיון שראה (המלך – האב) שלא הקפיד (שבנו אינו שומע בקולו), אמר לו, כך וכך תהא עושה, ואין את ניזק (לגמרי, אלא רק חלקית). (מדרש תנאים לדברים פרק כא)   אינוסה של אישה שבויה [...]

י״ב באלול ה׳תשע״ו (ספטמבר 15, 2016)|Categories: פרשת השבוע|4 Comments

פרשת שופטים / ערי מקלט – התשוקה לרצח

חטא אדם הראשון – רצח הבנים "והקריתם לכם ערים". זהו שכתוב (תהלים כה): "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך", "זכור רחמיך וחסדיך". אמר דוד: "ריבונו של עולם, אילולא חסדיך שקדמו לאדם הראשון לא היה לו עמידה, שנאמר (בראשית ב): "כי ביום אכלך ממנו מות תמות". ולא עשית לו כן, אלא הוצאת אותו מגן [...]

ה׳ באלול ה׳תשע״ו (ספטמבר 8, 2016)|Categories: פרשת השבוע|0 Comments

התגלות, הסתתרות, הסתלקות ושיבה: הביוגרפיה של ה'גמול' – חלק שלישי ואחרון

אל לוינס, לפניו ואחריו לוינס – השיבה מהחלל הפנוי אל האדם המלא עימנואל לוינס (נותן 'התורה למבוגרים'), הוא יוצרו ומנסחו של המדרש האקטואלי והרלוונטי הבא של ההשגחה והגמול. מדרש זה אינו מוותר על התבונה ועיקרון המציאות. הוא מזהה את הטרנסצנדטיות האלוהית, מקננת במלאות התבונית והאתית של האדם, ומתגלה בלקיחת האחריות המוחלטת על הזולת תיכף לראית [...]

ב׳ באלול ה׳תשע״ו (ספטמבר 5, 2016)|Categories: פרשת השבוע|0 Comments

התגלות, הסתתרות, הסתלקות ושיבה הביוגרפיה של ה'גמול' – חלק שני

קהלת - רבי נחמן - הרב שג"ר תקציר החלק הראשון ופתיחה לחלק השני והשלישי כן, יהיה חלק שלישי, והוא 'נולד' מתוך הרצון שלא להעמיס עליכם טקסט ארוך ומיגע מדי, וכדי שתוכלו לקרוא בנחת, לחשוב, לעכל, וגם להגיב וליצור שיח בינינו, אם תרצו. בחלק הראשון, נפגשנו עם ההתמודדות של חז"ל, ראשונים ואחרונים, מקובלים ופילוסופים, עם התמיהה [...]

כ״ח באב ה׳תשע״ו (ספטמבר 1, 2016)|Categories: פרשת השבוע|2 Comments

התגלות, הסתתרות, הסתלקות ושיבה – הביוגרפיה של ההשגחה חלק ראשון

פתיחה מאמר זה עוסק ב'תורת הגמול'. זו סוגיה ענקית עשירה, מורכבת וסבוכה, ואין שום אפשרות למצותה, גם לא בספר עבה כרס. מטרתו של מאמר זה, צנועה למדי: לשים (שוב) את השאלה על השולחן, לסקור ביעף את התשובות העיקריות (שרובן ניתנו, גם אם באופן גרעיני, על ידי חז"ל), ומתוך כך להפגש עם שתים שלוש אופציות לאמונה [...]

כ׳ באב ה׳תשע״ו (אוגוסט 24, 2016)|Categories: פרשת השבוע|0 Comments

לשונות של תפילה / לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן לשונות של תפלה "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר",  מדוע לא אמר משה "ואתפלל", "ואזעק אל ה'", "ואפגע בה'" או "ואעתור אליו"? אוזנו הכרויה והרגישה של מדרש ספרי הבחינה בחריגות הביטוי של משה רבנו "ואתחנן אל ה'". המדרש  והוא מונה עשרה מקומות, שמות ופסוקים: זעקה שועה נאקה שנאמר: וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת [...]

י״ב באב ה׳תשע״ו (אוגוסט 16, 2016)|Categories: פרשת השבוע|Tags: , , , , |4 Comments