פרשת השבוע

על הוידוי 

הקדמה עבודה זו על הוידוי, צמחה מתוך מצוקת חוסר המובן והרלוונטיות לכאורה, של הוידוי. מטרתה, לפרוט את מטבעות הוידוי הגדולות של חז"ל, לפרוטות עוברות לסוחר בשוק הנפשי והרוחני שלנו, על מנת לשפר את עבודת הוידוי, במשך השנה כולה, ובעיקר ביום הכפורים, בו עבודת הוידוי הינה הציר המרכזי של עבודת היום, ועשרת מאמרותיו, מעמידה לפנינו אתגר [...]

9.10.2016|Categories: פרשת השבוע|2 Comments

שלושה סיפורי תשובה מאת שלושה מספרים – חז"ל מהר"ל ויד"ל.

בנתיב התשובה של המהר"ל בפתח 'נתיב התשובה' מלמד המהר"ל שהתשובה נתבעת מכל אדם ומכל חטא, ללא שום יוצא מן הכלל. מיד אחר כך מביא הוא מדרש של חז"ל שאמור להסביר לנו מהי התשובה אליה אנו קרואים. בעיצומם של כמה סיבובי פרשנות מהר"ליים אופיניים למדרש, מתמיר המהר"ל את המדרש לסיפור. מדוע מוסיף המהר"ל את הסיפור שלו? [...]

7.10.2016|Categories: פרשת השבוע|2 Comments

התשובה של הזהר – תפילת הדמעה

והנה נער בוכה - בבכי יבואו (ה) וַתֵּרֶד בַּת פַּרְעֹה לִרְחֹץ עַל הַיְאֹר וְנַעֲרֹתֶיהָ הֹלְכֹת עַל יַד הַיְאֹר וַתֵּרֶא אֶת הַתֵּבָה בְּתוֹךְ הַסּוּף וַתִּשְׁלַח אֶת אֲמָתָהּ וַתִּקָּחֶהָ: (ו) וַתִּפְתַּח וַתִּרְאֵהוּ אֶת הַיֶּלֶד וְהִנֵּה נַעַר בֹּכֶה וַתַּחְמֹל עָלָיו וַתֹּאמֶר מִיַּלְדֵי הָעִבְרִים זֶה: (שמות ב). ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור - בשעה שישראל פוסקים מהתורה, מיד, [...]

7.10.2016|Categories: פרשת השבוע|0 Comments

כי תבוא – פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות

'וְהָיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ אמר 'והיה', לשון שמחה להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ על דרך אומרו: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה' (אור החיים דברים פרק כו א) 'אין לשמוח אלא בישיבת הארץ' האבות המיסדים והמגשימים של הציונות, לא נזקקו ללמוד את דברי רבי חיים בן עטר אלו על מנת להצדיקם. הם [...]

21.09.2016|Categories: פרשת השבוע|0 Comments

אשת יפת תואר – פשט מדרש רמז וסוד – לקט מקורות

'אשימה עלי מלך ככל הגוים' - שתהיה המלכות לו ולזרעו, לא כעניין השופטים, שהיה השופט מולך הוא בלבד, אבל לא זרעו אחריו. ועל מינוי שופט למלך בזה האופן נצטוו בביאתם לארץ, כאמרו 'ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה'. אמנם, שיהיה מלך כמלכי הגויים, מחזיק במלכות הוא וזרעו, נמאס אצל האל יתברך. אבל [...]

15.09.2016|Categories: פרשת השבוע|0 Comments

יצר הרע שעבר זמנו – 'אשת יפת תואר' כמשל

לבן מלכים שנתאוה דבר שאי אפשר לו (שאינו ראוי לו), והיה אביו מפתיהו ואומר לו, בני אם אוכלו אתה, מזיקך הוא, וכיון שראה (המלך – האב) שלא הקפיד (שבנו אינו שומע בקולו), אמר לו, כך וכך תהא עושה, ואין את ניזק (לגמרי, אלא רק חלקית). (מדרש תנאים לדברים פרק כא)   אינוסה של אישה שבויה [...]

15.09.2016|Categories: פרשת השבוע|4 Comments

פרשת שופטים / ערי מקלט – התשוקה לרצח

חטא אדם הראשון – רצח הבנים "והקריתם לכם ערים". זהו שכתוב (תהלים כה): "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך", "זכור רחמיך וחסדיך". אמר דוד: "ריבונו של עולם, אילולא חסדיך שקדמו לאדם הראשון לא היה לו עמידה, שנאמר (בראשית ב): "כי ביום אכלך ממנו מות תמות". ולא עשית לו כן, אלא הוצאת אותו מגן [...]

8.09.2016|Categories: פרשת השבוע|0 Comments

התגלות, הסתתרות, הסתלקות ושיבה: הביוגרפיה של ה'גמול' – חלק שלישי ואחרון

אל לוינס, לפניו ואחריו לוינס – השיבה מהחלל הפנוי אל האדם המלא עימנואל לוינס (נותן 'התורה למבוגרים'), הוא יוצרו ומנסחו של המדרש האקטואלי והרלוונטי הבא של ההשגחה והגמול. מדרש זה אינו מוותר על התבונה ועיקרון המציאות. הוא מזהה את הטרנסצנדטיות האלוהית, מקננת במלאות התבונית והאתית של האדם, ומתגלה בלקיחת האחריות המוחלטת על הזולת תיכף לראית [...]

5.09.2016|Categories: פרשת השבוע|0 Comments

התגלות, הסתתרות, הסתלקות ושיבה הביוגרפיה של ה'גמול' – חלק שני

קהלת - רבי נחמן - הרב שג"ר תקציר החלק הראשון ופתיחה לחלק השני והשלישי כן, יהיה חלק שלישי, והוא 'נולד' מתוך הרצון שלא להעמיס עליכם טקסט ארוך ומיגע מדי, וכדי שתוכלו לקרוא בנחת, לחשוב, לעכל, וגם להגיב וליצור שיח בינינו, אם תרצו. בחלק הראשון, נפגשנו עם ההתמודדות של חז"ל, ראשונים ואחרונים, מקובלים ופילוסופים, עם התמיהה [...]

1.09.2016|Categories: פרשת השבוע|2 Comments

התגלות, הסתתרות, הסתלקות ושיבה – הביוגרפיה של ההשגחה חלק ראשון

פתיחה מאמר זה עוסק ב'תורת הגמול'. זו סוגיה ענקית עשירה, מורכבת וסבוכה, ואין שום אפשרות למצותה, גם לא בספר עבה כרס. מטרתו של מאמר זה, צנועה למדי: לשים (שוב) את השאלה על השולחן, לסקור ביעף את התשובות העיקריות (שרובן ניתנו, גם אם באופן גרעיני, על ידי חז"ל), ומתוך כך להפגש עם שתים שלוש אופציות לאמונה [...]

24.08.2016|Categories: פרשת השבוע|0 Comments