בית המקדש – בנוי חרב בנוי

כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו [ירושלמי יומא פ"א ה"א] פתיחה – מילון חיוּת – יצריות ויצירתיות – 3 היצרים. החיים מתגלים בחיוּת, בתסיסה, בתנועה, שראשיתה  ב'ריצה' - ברצון (מרוץ החיים) – ביצריות וביצירתיות. להופעה המתוקנת של החיוּת קראו חכמים – 'יצר טוב' ולמקולקלת – 'יצר רע'. בית המקדש הוא הביטוי [...]